kroky Přejít na stránky software

Historie aktualizací

Forms HelpMate
strankovani Předchozí 1 2 Další stránka 

left

Aktualizace 4.0.14.1

aktualizováno 06.01.2013

Byla provedena aktualizace šablony podacího lístku. Název podacího lístku je Podací lístek_v2, šablonu naleznete v kategorii ``Pošta``.

left

Aktualizace 4.0.13.3

aktualizováno 24.07.2011

Byla provedena oprava ukládání záznamů do vnitřní databáze a následného načtení záznamu z databáze do formuláře. Po klepnutí na ikonku šipky docházelo k prodlevám nebo nedošlo k načtení vůbec. Byla provedena oprava hromadného tisku, kde při vyplňování formuláře v rámci hromadného tisku nedocházelo správně k posunu záznamů a následně vkládání dat do šablony.

left

Aktualizace 4.0.12.4

aktualizováno 03.12.2010

Přidána možnost třídění šablon v okně zobrazení kategorií a jejich šablon uvítací okno, panel otevřít resp. nová šablona tažením myší do jednotlivých kategorií. Zároveň byla přidána možnost otevření šablony přetažením z panelu šalon na zobrazovací oblast šablon v návrhovém a vyplňovacím režimu. Provedena oprava ve vyplňovacím režimu, kde po uložení nastavení programu přestalo pracovat procházení záznamů tabulky databáze. Byla provedena oprava programu připojení vnějšího datového zdroje. Přidána možnost zobrazení upozornění na nové verze programu. Tato funkce je standardně vypnutá. Zapnout jí můžete v nastavení programu. Přidána možnost kolektivní změny připojení položek, které směřují na stejné připojení databáze.. Přidána možnost nastavení korekce tisku a nastavení tiskárny pro jednotlivé šablony. Rovněž lze provést korekce a nastavení společné pro všechny ostatní šablony. Bylo opraveno několik chyb programu. Přidána možnost prozkoumání složky v okně šablon, po klepnutí na příslušnou ikonku u zvolené kategorie nebo poklepáním na příslušnou kategorii. Přidán panel zobrazovaný při zpracování tiskové úlohy případně exportu do PDF resp. TIF. Byla provedena optimalizace rychlosti vykreslování šablon o větším počtu položek na stránce. Přidána šablona Nový podací arch České pošty. Bylo opraveno několik chyb programu. Byla provedena oprava hromadného tisku u formulářů využívajících pořadí záznamů.

left

Aktualizace 4.0.10.3

aktualizováno 02.06.2010

Program od této verze umožňuje zálohovat / obnovit veškeré nastavení a šablony programu Forms HelpMate do jednoho souboru. Záloha zahrnuje nastavení programu, uživatelská data, korekce tiskárny, vnitřní databázi, šablony, které jsou součástí programu nezálohují se šablony v jiném umístění. Zálohovat / Obnovit lze snadno výběremem z menu --> nastavení nebo z lišty ikonek --> Nápověda. Byla provedena oprava práce s textovým skriptem program ignoroval mezery v textu. Bylo přemístěno upozornění bublina do spodní části vyplňovacího režimu, překrývala totiž ikonky. Byla provedena oprava tiskové sestavy, program nenačetl první záznam tabulky databáze po otevření šablony.

left

Aktualizace 4.0.9.3

aktualizováno 30.03.2010

V případě připojení položky na sloupec databáze, je zobrazena položka s ikonkou sponky. Dojde-li k přerušení spojení na databázi, je zobrazena tato informace ve vyplňovacím režimu - chyba připojení u příslušné tabulky DB v roletce. Nevíme však, kterých položek se problém týká. Program od této verze signalizuje v návrhovém režimu červený vykřičník u položek, které směřují na neexistující nebo nespojené databáze. Opravena chyba připojení CSV souboru. Program po připojení CSV zobrazil prázdnou tabulku a nebylo možné s ní nadále pracovat. Opravena nahlášená chyba po klepnutí na ikonku vybrat vše ve vyplňovacím režimu. Opravena chyba tisku do PDF nebo jiných souborů v případě, že není nainstalována žádná tiskárna na počítači. Odstraněno 10 chyb způsobujících vyjímku programu.

left

Aktualizace 4.0.8.2

aktualizováno 02.03.2010

Opravena 1 chyba programu ve vyplňovacím režimu. Aktualizace šablony - nálepka obchodní balík stáhnete také z panelu dostupných šablon v pravo na stránce produktu. Přidáno propojení více tabulek databáze pomocí klíčů. Dokonce je možné takto propojit i více databází. Není proto nutné vytvářet speciální tabulky pro vyplnění šablon.

left

Aktualizace 4.0.7.3

aktualizováno 02.02.2010

V návrhovém režimu jsou od této verze okamžitě zobrazena data při připojení textového skriptu a nyní je tak možné připojit sloupce tabulky i na položky s odlišným názvem. Přidána funkce povolení uložení položky do vnitřní databáze. U každé aktivní položky lze povolit, zda má být ukládána po stisknutí na tlačítko uložit do vnitřní databáze nebo ignorována. Rozšířeno Ribbon o nativní lištu aplikace maximalizace resp. mainimalizace, zavřít pro Windows Vista Aero. Ve vyplňovacím režimu přidáno tlačítko pro vložení dat z vnitřní databáze programu do šablony. Data vložená z databáze lze vymazat po klepnutí na ikonku vyčistit položky. Přidáno propojení více tabulek databáze pomocí klíčů. Dokonce je možné takto propojit i více databází. Není proto nutné vytvářet speciální tabulky pro vyplnění šablon.

left

Aktualizace 4.0.6.10

aktualizováno 09.01.2010

Byla přidána šablona faktura - daňový doklad pro plátce DPH 14 položek zobrazující se dle skutečně vyplněného počtu. Byla přidána možnost blokovat položky dle hodnoty funkce. Pokud je tato funkce na položce zapnutá ikonka v sekci nastavení a podmínka funkce na položce přiřadí hodnotu , položka bude blokována pro vyplnění v opačném případě bude povolená. Tato funkce slouží pro jednodušší vyplňování složitějších formulářů.

left

Aktualizace 4.0.6.8

aktualizováno 21.12.2009

Byla přidána funkce odeslání emailu s / bez přílohy PDF pomocí MAPI rozhraní. Program umožňuje zároveň vytvoření těla zprávy, předmětu, názvu přílohy PDF atd. přímo z dat načtených ze šablony. Připravené předlohy emailu lze uložit na disk a načíst dle potřeby vyřízení objednávky, odeslání podkladů pro platbu apod.. Ušetříte mnoho času při korespondenci s vašimi zákazníky. Ukázková předloha emailu je součástí instalace. Byla přidána šablona faktura - účetní doklad pro neplátce DPH 14 položek zobrazující se dle skutečně vyplněného počtu.

left

Aktualizace 4.0.6.1

aktualizováno 11.12.2009

Opraveno připojení na CSV soubor. V předchozí verzi byl problém s výběrem více řádků ve vyplňovacím režimu, vždy se označily všechny. Opraveno zobrazení položek ve vyplňovacím režimu. Program nesprávně ohraničil text položek. Opravena chyba zobrazující se při editaci netisknutelného pozadí. Opraven výběr tiskárny při hromadném tisku. Program nezobrazoval dialogové okno tisku při vynechání záznamu k tisku.


strankovani Předchozí 1 2 Další stránka