Povinné ručení jen se zelenou kartou!

Od 1.6.2008 muste mt pi zeni vozidla u sebe ZELENOU KARTU jako doklad sjednanho povinnho rueni.

Dne 1.6.2008 nabyl innosti zkon .137/2008 Sb., kterm byl novelizovn zkon .168/1999 Sb., o pojitn odpovdnosti z provozu vozidla. Touto novelou dochz mimo jin ke zjednoduen zpsobu prokazovni pojitni odpovdnosti. Zruuje se stvajc doklad o pojitn odpovdnosti.

Jako doklad o pojitn zstv dle 2 psm. k) zkona pouze ZELENA KARTA vydan pslunm pojistitelem.

Doklady o pojitn odpovdnosti vydan do 31.5.2008 pozbvaj platnosti dnem 31. prosince 2008.

Prokazovni existence pojitn odpovdnosti:

  1. Od 1.6.2008 do 31.12.2008 - existenci pojitni odpovdnosti pro ely registrace silninch vozidel je mono prokazovat obma zpsoby, tedy dokladem o pojitni nebo ZELENOU KARTOU (za pedpokladu, e je dokument platn - NEZAPOMETE SI PROTO KARTU PODEPSAT, NEPODEPSAN KARTA JE NEPLATN A POLICIE VM MَE UDLIT POKUTU ZA NEPEDLOEN PLATNHO DOKLADU VE V݊I 1.500 - 3.000 K!!!).
  2. Od 1.1.2009 - existenci pojitn odpovdnosti pro ely registrace silninch vozidel je mono prokzat pouze ZELENOU KARTOU. 1.6.2008 nabyl innosti zkon . 137/2008Sb., kterm byl novelizovn zkon . 168/1999 Sb., o pojitn odpovdnosti z provozu vozidla. Touto novelou dochz mimo jin ke zjednoduen zpsobu prokazovn pojitn odpovdnosti. Zruuje se stvajc doklad o pojitn odpovdnosti.

Jako doklad o pojitn zstv dle 2 psm. k) zkona pouze ZELENA KARTA vydan pslunm pojistitelem.

Doklady o pojitn odpovdnosti vydan do 31.5.2008 pozbvaj platnosti dnem 31. prosince 2008.


Warning: Missing argument 5 for Form_Input_Back(), called in /home/dobesoft.cz/dobesoft.cz/includes/structure.php on line 3386 and defined in /home/dobesoft.cz/dobesoft.cz/includes/funcns.php on line 2189