kroky Vrátit se zpět

Ukázka vyplňovacího režimu
Video tutoriál Ukázka vyplňovacího režimu

Doplňující informace:

Pro příklad byla použita poštovní poukázka typu A. Vyplňujeme vždy ve vyplňovacím režimu programu. Vyplňují se pouze žluté položky klepnutím. Pro přeskok na další položku používáme klávesu Enter nebo Tabulátor. Šablony jsou navrženy tak, aby nebylo nutné vyplňovat stále stejné hodnoty (jak je patrné z příkladu). Po vyplnění, je šablona připravena k exportu nebo tisku.

Ukázka demonstruje ruční vyplňování. Program umožňuje také automatické vyplňování přímo z vnitřní nebo vnější databáze.