kroky Vrátit se zpět

Ochrana soukromí na www.dobesoft.cz

Respektujeme plně vaše soukromí
Shromažďování osobních údajů

V případech, kdy jsou shromažďovány prostřednictvím svých webových stránek nebo softwarem jakékoliv osobní údaje, je tato skutečnost i s důvodem jasně uvedena. Osobními údaji se rozumí jakékoliv informace, které umožňují identifikaci jednotlivce, což zahrnuje, ale nemusí být výhradně jméno, emailová, poštovní nebo jiná adresa, titul a další informace, které mohou být požadovány v rámci poskytnutí služeb, doručení produktu nebo realizace transakce.

Používání osobních údajů

Osobní údaje jsou využívány výhradně k účelům uvedeným při jejich shromažďování. Pozdější změna způsobu použití osobních údajů je možná výhradně s Vaším souhlasem. Mezi způsoby využití osobních údajů patří:

Zajištění stránek upravených dle osobního profilu a přístup k důvodnému obsahu.
  • Zajištění osobního kontaktu, poskytnutí informací o dodávkách a platbách
  • Zajištění podpory a zpětné vazby se zákazníky
  • Zajištění technických průzkumů za účelem zlepšení produktů nebo služeb pro koncové uživatele.

Vždy se jedná o dobrovolný krok uživatele

Shromažďování neosobních údajů

V některých případech mohou být shromažďovány neosobní údaje prostřednictvím cookies, webových log apod, chybových reportů software, informace o použitém hardwaru. Tyto informace jsou využívány k lepšímu porozumění uživatelům a zvyšování použitelnosti, výkonu a efektivity.

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je nezbytně nutné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo pro naplnění zákonných požadavků.

Odkazy na webové stránky

Na našich webových stránkách mohou být odkazy na stránky třetích stran, které nepodléhají kontrole a nemusí odpovídat těmto pravidlům. Doporučujeme, abyste sledovali pravidla ochrany osobních údajů na těchto (nebo spíše na všech) stránkách.

Hlasová komunikace

V rámci zkvalitňování služeb a řešení potřeb zákazníků je veškerá telefonická komunikace nahrávána a archivována po dobu 30 dnů. Volající uděluje souhlas, že jeho hovor s pracovníkem telefonického centra je nahráván (viz. kontakty), v opačném případě se doporučuje využít jiných dostupných cest ke kontaktování. Informací o nahrávaném hovoru je rovněž pravidelná zvuková signalizace během probíhajícího hovoru.

Zabezpečení osobních údajů

Zavazujeme se chránit poskytnuté osobní údaje. Využíváme kombinaci zabezpečovacích technologií, procedur a kontrolních mechanismů, abychom ochránili osobní údaje před neautorizovaným přístupem, použitím či zveřejněním.

Odhlášení zpravodaje

Emailové zpravodaje nebo zpravodaje zasílané poštou je možné nastavovat na stránkách www.dobesoft.cz v uživatelském účtu. Kromě toho je v každém e-mailu se zpravodajem uveden postup odhlášení daného zpravodaje.

Legislativa

Veškeré nákládání s osobními údaji na http://www.dobesoft.cz/ se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. Údaje zadané do objednávkového formuláře slouží pouze pro vyřízení objednávky. Údaje jsou zabezpečeně evidovány v databázi. Vaše osobní údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetí straně. Odesláním objednávkového formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů v rozsahu zpracování objednávky, vedení licence zakoupeného software a vedení uživatelského účtu na www.dobesoft.cz.